Mam 26 lat i jestem...

14:20

My??la??am, ??e z tego wyrosn??, ??e dojrzej??. My??la??am, ??e nadejdzie dzie??, w kt??rym obudz?? si??, stan?? przed lustrem i zobacz?? w nim kogo?? zupe??nie innego ni?? dotychczas.
A potem spojrza??am prawdzie w oczy i... nic z tego. Jestem fangirl. To nieuleczalne. 


Jestem kobiet??, kt??ra piszczy na widok postaci z seriali. Zatracam si?? w fikcyjnych ??wiatach, fantazjuj?? o Hogwarcie, ??r??dziemiu i Westeros, o ??apaniu potwor??w z Samem i Deanem Winchesterami, o unikaniu zombie z Rickiem Grimesem, o p??ywaniu na USS Nathan James z bohaterami The Last Ship i p??j??ciu na randk?? z Harveyem Specterem z Suits... To takie combo ??enady z czym?? totalnie fantastycznym, co pozwala mi piel??gnowa?? w sobie t?? beztrosk?? i bujaj??c?? w ob??okach nastoletni?? cz?????? mnie. Co najlepsze - w??a??nie tak?? siebie lubi??!

Tak?? te?? lubi siebie Cath, bohaterka Fangirl, najnowszej ksi????ki Rainbow Rowell Fangirl. Cath jest fangirl od A do Z, chyba najwi??ksz?? z najwi??kszych, i ma totalnego bzika na punkcie Simona Snowa, bohatera popularnej serii ksi????ek. Kiedy razem ze swoj?? siostr?? bli??niaczk?? wyje??d??aj?? do college'u, ich drogi rozchodz?? si??, a nieco zagubiona i wycofana Cath nie potrafi znale???? dla siebie miejsca. Sprawy nie u??atwia fakt, ??e jej wsp??llokatorka, Reagan, jest... no c????, troch?? dziwna i odrobin?? przera??aj??ca, za?? ch??opak Reagan, Levi, nieco zbyt cz??sto przebywa w ich pokoju.

Jedynym, co przynosi jej ukojenie i pozwala zapomnie??, ??e w nowej sytuacji nie czuje si?? zbyt komfortowo, jest fikcyjny ??wiat Simona Snowa, kt??ry modeluje na sw??j w??asny spos??b. Cath jest bowiem autork?? najpopularniejszego fanficka osadzonego w ??wiecie Snowa i ma dziesi??tki tysi??cy wiernych czytelnik??w, kt??rzy niecierpliwie czekaj?? na wszystko, co wyjdzie spod jej pi??ra. Lecz niestety, okazuje si??, ??e nie wszystkim si?? to podoba, a Cath b??dzie musia??a stawi?? czo??a wielu trudno??ciom, jakie spotka na swojej drodze. Jest w ko??cu doros??a, a doro??li tak w??a??nie robi??. 

Rainbow Rowell zn??w przypomnia??a mi, jak to jest by?? nastolatk?? stoj??c?? u progu doros??o??ci. I mimo ??e nie by??o to r??wnie emocjonuj??ce, jak w przypadku Eleonory i Parka, poprzedniej ksi????ki tej autorki, to jednak pozwoli??o mi u??wiadomi?? sobie, ??e bycie fangirl to dla mnie ??adna ujma. ??e piel??gnowanie w sobie dziecka i ta cudowna ekscytacja towarzysz??ca ulubionym ksi????kom, filmom czy serialom to co??, co po prostu daje mi mn??stwo rado??ci. I nigdy nie b??d?? na to za stara!

Odsy??am przy okazji do Zwierza, ona napisa??a o tym najlepiej. 

Tytu?? orygina??u: Fangirl
Liczba stron: 380
Wydawnictwo: Otwarte

Ocena (1-10): 6 - dobra

Mo??esz przeczyta?? r??wnie??

0 komentarze

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga mo??e przesy??a?? komentarze.